A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása
  SAJTÓKÖZLEMÉNY Letölthető


A projekt azonosító száma: EFOP-2.4.3-18-2018-00008
A kedvezményezett neve: IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A projekt címe: A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása Izsófalván
A szerződött támogatás összege: 30.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja az Izsófalván szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása és, ezáltal a társadalmi felzárkózásuk segítése. A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához. A projekt célja a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítása olyan infrastrukturális beruházásokkal, melyek nem építési engedély kötelesek. A projekt megvalósításával hozzájárulnunk a városi jogállású települések esetében szegregált élethelyzetek javításához. A szociális bérlakások felújítására irányuló beruházásra olyan helyszínen kerül sor, amely integrált környezetben található, és amely segítségével egyúttal biztosítható a szegregált lakókörnyezetből való kiköltözés a befogadó település integrált lakókörnyezetébe. További részcél a deszegregációs folyamatok elindítása, megerősítése – a telepi környezetből való kiköltözés és ezzel a lakhatási mobilizáció elősegítése.

A projektből támogatni kívánt célcsoport az Izsófalván szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok. A projekt keretén belül 6 ingatlan kerül felújításara, amely a felhívásban szereplő feltételeknek megfelel. Az ingatlanok 100%-ban az önkormányzat tulajdonát képezik, amelyeket az önkormányzati bérlakásként hasznosít.

Az Önállóan támogatható tevékenységek 1. Tevékenységcsoport az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

1, Életvezetési és adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadások biztosítása.

2, A program keretében a szegregátumon kívüli lakhatással és lakásfenntartással kapcsolatban az érintett egyének, családok valamint az új lakókörnyezetben élők felkészülésének segítése.

3, Jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás.

Életvezetési és adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadások : 3 alkalom

A program keretében a szegregátumon kívüli lakhatással és lakásfenntartással kapcsolatban az érintett egyének, családok valamint az új lakókörnyezetben élők felkészülésének segítése: 3 alkalom. Jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás: 15 fő

A felhívásban szereplő önállóan támogatható tevékenységek 2. Tevékenységcsoport az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani: felújítás, átalakítás, korszerűsítés. Az ingatlanok teljes belső festése gletteléssel és a vizesblokkok kialakítása, illetve átalakítás (wc, mosdó, mosogató). Energetikai korszerűsítés, külső hőszigetelés és nyílászárók cseréje fog megvalósulni. Tető héjazat csere, felújítása.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Projekt előkészítés: A fejlesztésben érintett megvalósítási helyszínek listája összeállításra kerül.

A projekt sikeres végrehajtását projektmenedzsment irányítja. Projektmenedzsment feladatok teljes körű ellátása heti 10 órában. A projektmenedzsmentet 1 fő projektmenedzser, és egy fő pénzügyi vezető alkotja.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.15


»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.