A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY Letölthető

EFOP-2.4.3-18-2018-00008 A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása Izsófalván című projekt bemutatása. /Letölthető *pdf

Támogatás összege: 30.000.000 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.06.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.12.15.


A projekt célja az Izsófalván szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek lakhatási körülményeinek javítása és, ezáltal a társadalmi felzárkózásuk segítése. A lakhatási célú beruházások a társadalmi integrációt szolgálják: hozzájárulnak a marginalizált közösségeknek a többségi társadalomba történő fizikai és társadalmi integrációjához.

A projekt célja a lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítása olyan infrastrukturális beruházásokkal, melyek nem építési engedély kötelesek. A projekt megvalósításával hozzájárulnunk a városi jogállású települések esetében szegregált élethelyzetek javításához. A szociális bérlakások felújítására irányuló beruházásra olyan helyszínen kerül sor, amely integrált környezetben található, és amely segítségével egyúttal biztosítható a szegregált lakókörnyezetből való kiköltözés a befogadó település integrált lakókörnyezetébe. További részcél a deszegregációs folyamatok elindítása, megerősítése – a telepi környezetből való kiköltözés és ezzel a lakhatási mobilizáció elősegítése.
A projektből támogatni kívánt célcsoport az Izsófalván szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok. A projekt keretén belül 6 ingatlan kerül felújításara, amely a felhívásban szereplő feltételeknek megfelel. Az ingatlanok 100%-ban az önkormányzat tulajdonát képezik, amelyeket az önkormányzati bérlakásként hasznosít
.

»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2020 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.